Diari-ARA-scaled

Hem assessorat al diari ARA en el seu article sobre si els hotels "only adults" són una oportunitat turística o discriminatoris.

En l’última dècada, hem estat testimonis d’un augment notable d’establiments, com hotels i restaurants, que opten per restringir l’entrada als adults, creant així un espai de relaxació i oci exclusiu per a aquest públic. Aquesta tendència, coneguda com a infantofòbia, planteja una qüestió fonamental: ¿és lícit negar l’accés a menors a aquests establiments?

L’article 14 de la Constitució Espanyola és clar i inequívoc: “Tots som iguals davant la llei” i cap mena de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social pot prevaldre. Així doncs, com podem conciliar aquesta pràctica amb els principis fonamentals de la nostra Carta Magna?

Encara que actualment no existeixi una legislació específica que reguli aquesta situació, és fonamental estudiar-la cas per cas. Algunes d’aquestes empreses es valen del dret d’admissió i ofertes exclusives per a adults per evitar acusacions de discriminació. No obstant això, això ens planteja un dilema ètic i legal que mereix ser debatut a fons.

Des del punt de vista de la publicitat i la promoció, la legislació permet als establiments oferir serveis només per adults, sempre que ho facin de manera adequada i transparent. Afegir la indicació “adults only” pot ser una solució per evitar que les famílies amb nens reservin en aquests llocs.

Tot i així, la periodista Esther Vivas ens convida a reflexionar sobre el que ella descriu com a societat “infantofòbica” i com aquesta pràctica pot estigmatitzar els nens i les seves necessitats. En aquest debat, cal preguntar-nos si la societat hauria de ser més inclusiva amb els nens i reconèixer els seus drets, tot recordant que la infància és una responsabilitat col·lectiva.

Aquesta qüestió no té una resposta fàcil, ja que divideix opinions i exigeix una anàlisi detinguda en cada cas per assegurar que es respectin els drets i les necessitats de tots els ciutadans. Us convido a llegir l’article complet al Diari Ara, on més experts opinen sobre aquest debat candent, i a on es demana la opinió de Pedro Pérez Luque, soci fundador, com a expert en dret.

× Hola!