ADVOCAT LABORALISTA

A l’àrea de dret laboral defensem a empreses i a treballadors. Es l’àrea en la que varem iniciar la pràctica jurídica ja fa més de 10 anys. La nostra experiència ens demostra que aquesta matèria tant diferent requereix un coneixement molt pràctic i especialitzat davant els Jutjats de lo Social, Inspecció de Treball, Seguretat Social i altres organismes. Per això som especialistes. 

DRET LABORAL

• Assessorament i defensa dels drets i els interessos d’empreses i treballadors.

• Acomiadaments: improcedents, disciplinaris, per força major i per causes objectives.

• ERO’s i ERTO’s.

• Reclamacions de quantitat.

• Reclamacions de categoría professional.

• Incapacitats.

• Impagaments.

• Condicions laborals.

• Modificació del contracte de treball, mobilitat funcional, mobilitat substancial de les condicions de treball i mobilitat geogràfica.

• Suspensió del contracte de treball i excedències.

• Inspecció de treball.

• Seguretat Social.

• Conflictes col·lectius.

• Negociació col·lectiva.

• Representació dels treballadors a la empresa.

• Representació sindical.

CONFIANÇA

La relació que establim amb els nostres clients es basa en la confiança i en la comunicació fluïda i constant informant-los sobre tots els aspectes i novetats que es produeixin a cada moment i fent-ho d’una forma clara i entenedora per tal de que puguin prendre les decisions més encertades respectant sempre el secret professional.

professionalitat

Establim la especialització, l’esforç i el rigor com a pedres angulars dels nostres valors corporatius posant-los al servei dels interessos i els drets dels nostres clients. Donem al client expectitives realistes segons la nostra experiència acumulada i una visió integral del cas gràcies als nostres col·laboradors experts en diferents disciplines.

solucions

Cada cas i cada client son diferents i senten i pensen d’una forma diferent, per això, evitem donar respostes estandaritzades o en sèrie. Així, estudiem les necessitats, les preocupacions i els interessos particulars de cada client cercant sempre la millor estratègia i solució possibles d’una forma adaptada i totalment personalitzada.

× Hola!