ADVOCAT ACCIDENTS I RESPONSABILITAT CIVIL

A Pérez Llopis Advocats comptem amb la col·laboració dels millors perits mèdics i enginyers per tal d’oferir al client un assessorament, defensa i reclamació judicial que ens permiti actuar tenint en compte tots els elements que entren en joc en un sinistre: legals, de danys i de nexe causal. 

Accidents

• Reclamació d’indemnitzacions.

• Lesions, mort.

• Incapacitats.

• Alcoholèmies.

• Reclamació a companyies asseguradores.

• Accidents de circulació.

• Caigudes en transport públic.

CONFIANÇA

La relació que establim amb els nostres clients es basa en la confiança i en la comunicació fluïda i constant informant-los sobre tots els aspectes i novetats que es produeixin a cada moment i fent-ho d’una forma clara i entenedora per tal de que puguin prendre les decisions més encertades respectant sempre el secret professional.

professionalitat

Establim la especialització, l’esforç i el rigor com a pedres angulars dels nostres valors corporatius posant-los al servei dels interessos i els drets dels nostres clients. Donem al client expectitives realistes segons la nostra experiència acumulada i una visió integral del cas gràcies als nostres col·laboradors experts en diferents disciplines.

solucions

Cada cas i cada client son diferents i senten i pensen d’una forma diferent, per això, evitem donar respostes estandaritzades o en sèrie. Així, estudiem les necessitats, les preocupacions i els interessos particulars de cada client cercant sempre la millor estratègia i solució possibles d’una forma adaptada i totalment personalitzada.

× Hola!