Política de Privacitat

Pérez Llopis Advocats està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del seu web. Mitjançant la present política de privacitat (d’ara endavant, la política) Pérez Llopis Advocats informa els usuaris d’aquest web sobre el tractament i els usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que s’hi incorporen.

Pérez Llopis Advocats es reserva la facultat de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació de la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, per tal que els usuaris tinguin perfecte coneixement del seu contingut.

Certs serveis prestats en el web poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. D’aquestes condicions especials se n’informa, si s’escau, als corresponents apartats.

 

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

Li informem que Pérez Llopis Advocats és la titular del web perezllopis.com. 

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li demanarà en els diferents formularis de contacte. L’usuari que faciliti les seves dades personal a través dels diferents formularis de contacte d’aquest web estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal. La informació personal que ens faciliti s’introduirà en un tractament de dades sota la responsabilitat de Pérez Llopis Advocats i es mantindrà confidencial i protegit.

Pérez Llopis Advocats informa als usuaris que, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, disposa d’un Registre d’Activitats. Per això, l’usuari accepta de forma expressa, plena i sense reserves que Pérez Llopis Advocats tracti les seves dades personals de forma automatitzada i les incorpori a un tractament de dades amb la finalitat de poder-li contestar les consultes que vostè plantegi i de prestar i oferir els seus serveis. A l’epígraf “finalitat” li detallarem àmpliament amb quina finalitat Pérez Llopis Advocats tractarà les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per utilitzar tots els formularis.

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Tota la informació personal i dades de caràcter personal que tenim de vostè ens les ha facilitat a través dels diferents formularis de contacte, de registre o subscripció, o als correus electrònics.

Dades que es demanen en el formulari de contacte: noms i cognoms, correu electrònic i telèfon. No es tracta de dades especialment protegides.

Visitar el web de Pérez Llopis Advocats no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix.

L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves dades personals per part de Pérez Llopis Advocats de conformitat amb la Present Política de Protecció de Dades. No obstant, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades que se li demani en les diferents caselles de validació inequívoca de consentiment, no podrà utilitzar el formulari de contacte, de registre o de subscripció.

Pérez Llopis Advocats prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de divuit anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti dades personals a Pérez Llopis Advocats ni utilitzi els nostres serveis.

L’usuari haurà de facilitar a Pérez Llopis Advocats les dades personals que se li puguin demanar quan utilitzi el formulari de contacte. Aquestes dades seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per garantir la seva seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, sent-ne conscient l’usuari i acceptant que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

A Pérez Llopis Advocats tractem la informació que ens facilita per gestionar les consultes rebudes.

En resum, la informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis i dels correus electrònics es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018. Amb el propòsit de complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

El nostre compromís:

  • Prometem protegir la seva intimitat i tractar de forma confidencial la informació que ens proporcioni.
  • La informació que ens proporcioni serà utilitzada únicament per respondre les seves consultes o per als serveis contractats.
  • No revelarem la seva informació personal a tercers sense el seu consentiment.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 Les dades de caràcter personal es conservaran durant els terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

 

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

 Aquestes dades seran tractades per Pérez Llopis Advocats i sotmeses a secret professional per poder prestar-li el servei sol·licitat.

 

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Pérez Llopis Advocats tracta amb dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a demanar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a demanar-ne la supressió. Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals que ens hagi proporcionat, establerts al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 i a la Llei Orgànica 3/2018. Pot fer-ho a través de la següent adreça: info@perezllopis.com. També podrà adreçar.se a l’autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

× Hola!