ADVOCAT HERÈNCIES I SUCCESSIONS

Aquesta matèria ha esdevingut amb el temps una de les àrees més importants del nostre despatx, per això en som experts. Aquest es un àmbit en el que es relacionen molt estretament matèries com el dret civil i el dret tributari, i per tant, es essencial la col·laboració establerta amb advocats experts en dret fiscal i tributari que ens permet oferir una resposta integral, acompanyant al client durant tot el procediment i oferint-li la tranquil·litat i confiança necessàries.

HERENCIES I SUCCESSIONS

• Assessorament i planificació dels aspectes jurídico-fiscals de la successió i en la confecció de testaments i disposicions testamentàries.

• Planificació del canvi generacional en la titularitat de l’empresa.

• Establiment de protocols familiars.

• Impugnació de testaments notarials i accions hereditàries de tota índole.

• Determinació i integració del caudal hereditari, impugnació de disposicions testamentàries i partició d’herència.

• Assistència en tots els tràmits per a l’acceptació notarial de l’herència, transmissió i inscripció d’immobles i liquidació d’impostos de Successions.

• Reclamació de llegítimes.

• Problemes derivats de la successió hereditària.

• Successions “ab intestato”.

CONFIANÇA

La relació que establim amb els nostres clients es basa en la confiança i en la comunicació fluïda i constant informant-los sobre tots els aspectes i novetats que es produeixin a cada moment i fent-ho d’una forma clara i entenedora per tal de que puguin prendre les decisions més encertades respectant sempre el secret professional.

professionalitat

Establim la especialització, l’esforç i el rigor com a pedres angulars dels nostres valors corporatius posant-los al servei dels interessos i els drets dels nostres clients. Donem al client expectitives realistes segons la nostra experiència acumulada i una visió integral del cas gràcies als nostres col·laboradors experts en diferents disciplines.

solucions

Cada cas i cada client son diferents i senten i pensen d’una forma diferent, per això, evitem donar respostes estandaritzades o en sèrie. Així, estudiem les necessitats, les preocupacions i els interessos particulars de cada client cercant sempre la millor estratègia i solució possibles de forma adaptada i totalment personalitzada.

× Hola!