ADVOCAT IMMOBILIARI, BANCA i PATRIMONI

A Pérez Llopis Advocats comptem amb advocats especialistes en dret bancari, immobiliari i patrimonial. La nostra col·laboració amb advocats externs ens permet oferir un assessorament ampli i global de tot tipus d’operacions immobiliàries, drets reals, reclamacions a entitats financeres i de deutes en general. 

BANCA, IMMOBLES I PATRIMONI

• Reclamacions a entitats financeres.

• Reclamació de deutes.

• Dret immobiliari.

• Drets reals.

• Compra-venda i arrendaments.

• Propietat horitzontal.

CONFIANÇA

La relació que establim amb els nostres clients es basa en la confiança i en la comunicació fluïda i constant informant-los sobre tots els aspectes i novetats que es produeixin a cada moment i fent-ho d’una forma clara i entenedora per tal de que puguin prendre les decisions més encertades respectant sempre el secret professional.

professionalitat

Establim la especialització, l’esforç i el rigor com a pedres angulars dels nostres valors corporatius posant-los al servei dels interessos i els drets dels nostres clients. Donem al client expectitives realistes segons la nostra experiència acumulada i una visió integral del cas gràcies als nostres col·laboradors experts en diferents disciplines.

solucions

Cada cas i cada client son diferents i senten i pensen d’una forma diferent, per això, evitem donar respostes estandaritzades o en sèrie. Així, estudiem les necessitats, les preocupacions i els interessos particulars de cada client cercant sempre la millor estratègia i solució possibles d’una forma adaptada i totalment personalitzada.

× Hola!