advocat de família

El dret de família es una de les bases del nostre despatx, per això som especialistes en la matèria. Les sinèrgies establertes amb els nostres col·laboradors que van desde advocats experts en dret tributari fins a psicòlegs infantils, ens permet oferir una resposta global acompanyant al client durant tot el procediment i donant-li la confiança i tranquil·litat necessàries en assumptes tan íntims i personals.

FAMÍLIA

 • Divorcis i separacions de comú acord i contenciós.
 • Reclamació de filiació.
 • Disminució de capacitat. Tutela i curatela.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Adopció de mesures provisionals.
 • Modificació de mesures.
 • Règim econòmic matrimonial: modificació o disolució.
 • Parelles de fet: constitució y ruptura.
 • Guarda y custòdia de fills.
 • Pensions d’aliments.
 • Prestació compensatòria.

CONFIANÇA

La relació que establim amb els nostres clients es basa en la confiança i en la comunicació fluïda i constant informant-los sobre tots els aspectes i novetats que es produeixin a cada moment i fent-ho d’una forma clara i entenedora per tal de que puguin prendre les decisions més encertades respectant sempre el secret professional.

professionalitat

Establim la especialització, l’esforç i el rigor com a pedres angulars dels nostres valors corporatius posant-los al servei dels interessos i els drets dels nostres clients. Donem al client expectitives realistes segons la nostra experiència acumulada i una visió integral del cas gràcies als nostres col·laboradors experts en diferents disciplines.

solucions

Cada cas i cada client son diferents i senten i pensen d’una forma diferent, per això, evitem donar respostes estandaritzades o en sèrie. Així, estudiem les necessitats, les preocupacions i els interessos particulars de cada client cercant sempre la millor estratègia i solució possibles d’una forma adaptada i totalment personalitzada.

× Hola!