ADVOCAT PENALISTA

A l’àrea de dret penal comptem amb advocats especialistes en la matèria que ens permet oferir assessorament i defensa legal en tot tipus de judicis, procediments i diligències penals, així com en accions penals en defensa dels drets i interessos dels nostres clients.

DRET PENAL

• Assistència al detingut i direcció lletrada en tota classe de procediments penals.

• Violència de gènere i domèstica.

• Lesions.

• Amenaces i coaccions.

• Detencions il·legals.

• Injúries i calúmnies.

• Delictes sexuals.

• Furts i robatoris.

• Estafes.

• Apropiacions indegudes.

• Danys.

• Dret penal econòmic i de l’empresa.

• Dret penal de l’Administració Pública.

• Accidents laborals.

• Accidents de circulació.

• Tràfic de drogues.

• Seguretat del tràfic.

• Atemptats, resistència i desobediència.

• Dret penitenciari.

CONFIANÇA

La relació que establim amb els nostres clients es basa en la confiança i en la comunicació fluïda i constant informant-los sobre tots els aspectes i novetats que es produeixin a cada moment i fent-ho d’una forma clara i entenedora per tal de que puguin prendre les decisions més encertades respectant sempre el secret professional.

professionalitat

Establim la especialització, l’esforç i el rigor com a pedres angulars dels nostres valors corporatius posant-los al servei dels interessos i els drets dels nostres clients. Donem al client expectitives realistes segons la nostra experiència acumulada i una visió integral del cas gràcies als nostres col·laboradors experts en diferents disciplines.

solucions

Cada cas i cada client son diferents i senten i pensen d’una forma diferent, per això, evitem donar respostes estandaritzades o en sèrie. Així, estudiem les necessitats, les preocupacions i els interessos particulars de cada client cercant sempre la millor estratègia i solució possibles d’una forma adaptada i totalment personalitzada.